Jak se k nám dostanete:

Přijedete-li do Olomouce směrem z Mohelnice, jeďte rovně přes křižovatku označenou na mapě písmenem "B". Z této křižovatky pojedete dále směrem ke křižovatce označené písmenem "A" (směr Ostrava, Hranice, Opava, Přerov). Na křižovatce "A" odbočte doprava směrem na Přerov. Po přejetí viaduktu budou po pravé straně stavebniny Balus. Pak hlídejte odbočku (asi 300 m za viaduktem) doprava a dále se orientujte podle detailní výřezu mapy (červená-zelená čára).

Přijedete-li do Olomouce směrem z Brna, Prahy (cesta po dálnici), odbočte na křižovatce označené na mapě písmenem "B" doprava. Z této křižovatky pojedete dále směrem ke křižovatce označené písmenem "A" (směr Ostrava, Hranice, Opava, Přerov). Na křižovatce "A" odbočte doprava směrem na Přerov. Po přejetí viaduktu budou po pravé straně stavebniny Balus. Pak hlídejte odbočku (asi 300 m za viaduktem) doprava a dále se orientujte podle detailní výřezu mapy (červená-zelená čára).

Přijedete-li do Olomouce směrem z Opavy, Šternberka, pojedete rovně přes křižovatku označenou písmenem "A" směrem na Přerov. Po přejetí viaduktu budou po pravé straně stavebniny Balus. Pak hlídejte odbočku (asi 300 m za viaduktem) doprava a dále se orientujte podle detailní výřezu mapy (červená-zelená čára).

Přijedete-li do Olomouce směrem z Ostravy, Hranic, odbočte na křižovatce "A" doleva směrem na Přerov. Po přejetí viaduktu budou po pravé straně stavebniny Balus. Pak hlídejte odbočku (asi 300 m za viaduktem) doprava a dále se orientujte podle detailní výřezu mapy (červená-zelená čára).

Přijedete-li do Olomouce směrem od Přerova, odbočte na první křižovatce (za benzínovou pumpou Slovnaftu na začátku Olomouce) doleva. Dále se orientujte podle detailní výřezu mapy (modrá-zelená čára).

V případě problému se ptejte na směr k prodejně stavebnin Balus v městské části Olomouc-Holice.